en
i-search

TIN TỨC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 07/09/2023, 08:37 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Tư vấn đạt chứng nhận công trình xanh Leed.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Fri, 09/06/2023, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị, vật tư, phụ tùng hệ thống Điều hòa không khí và thông gió - Đợt 1.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 05/06/2023, 08:15 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Điều hòa không khí và thông gió.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 29/05/2023, 08:54 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Cơ điện.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 03/04/2023, 08:30 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cải tạo, hoàn trả về nguyên trạng mặt bằng tầng L11.