en
i-search

Những cột mốc quan trọng

Văn phòng hạng A+ đắc địa tại trung tâm TP.HCM
11/2015-2022
Đi vào hoạt động ổn định
11/2015
Khánh thành và vinh dự đón nhận Giải thưởng Công Trình Chất Lượng Cao từ Bộ Xây Dựng
6/2015
Bộ Xây dựng, Cục cảnh sát PCCC cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã nghiệm thu và chấp thuận cho đưa Tòa nhà vào sử dụng
2010 – 6/2015
Thi công xây dựng
2004 – 2009
Hình thành Liên doanh, thiết kế và xin các thỏa thuận với các cơ quan
Những cột mốc quan trọng