en
i-search

TIN TỨC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 12/05/2022, 08:44 AM
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Chiller
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 01/12/2021, 15:30 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ quảng bá hình ảnh Tòa nhà Vietcombank Tower trên tạp chí Heritage
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 15/11/2021, 17:46 PM
- Tên gói thầu: “Trang trí Giáng sinh và Tết dương lịch 2022”. 
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 04/11/2021, 17:30 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Tòa nhà  Vietcombank Tower
thông báo mời chào hàng
Thu, 04/11/2021, 17:30 PM
-  Tên gói thầu:  Quà tặng Khách hàng năm 2021