en
i-search

TIN TỨC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 08/12/2022, 15:48 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải và xử lý mùi. 
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 10/11/2022, 11:18 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Tổ chức Hội nghị Khách hàng 2022
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 20/09/2022, 16:44 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ xử lý rỉ sét và sơn chống rỉ hệ thống kết cấu thép mái
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 18/08/2022, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 10/08/2022, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo vệ