en
i-search
Thứ năm, 10/11/2022, 11:18 GMT+7

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh

- Tên gói thầu: Tổ chức Hội nghị Khách hàng 2022

- Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh năm 2022

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quy trình lựa chọn nhà thầu – Quy trình số 3

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 15 giờ 00 ngày 10/11/2022 đến trước 15 giờ 00 ngày 22/11/2022

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh, tầng L22, Tòa nhà Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 38 22 44 77

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 15 giờ 00 ngày 22/11/2022

Các tin khác

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 07/09/2023, 08:37 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Fri, 09/06/2023, 15:00 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 05/06/2023, 08:15 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 29/05/2023, 08:54 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 03/04/2023, 08:30 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 08/12/2022, 15:48 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 20/09/2022, 16:44 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 18/08/2022, 15:00 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 10/08/2022, 15:00 PM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 10/08/2022, 08:00 AM