en
i-search
Thứ tư, 01/11/2023, 13:00 GMT+7

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-  Tên Bên mời thầu: Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh.

-  Tên gó i thầu: Hội nghị Khách hàng 2023 – Vietcombank Tower

-  Nguồn vốn: Chi phí hoạt động kinh doanh năm 2023

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Quy trình lựa chọn nhà thầu - Quy trình số 03

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 13 giờ 00 ngày 01/11/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 06/11/2023

-  Địa chỉ phát hành: Văn phòng Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh, Lầu 22, Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

-  Điện thoại: (028) 38 22 44 77

-  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 17 giờ 00 ngày 06/11/2023.

Các tin khác

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 18/06/2024, 09:40 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 17/06/2024, 09:20 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 05/06/2024, 09:30 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 23/05/2024, 09:00 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 21/05/2024, 09:00 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 16/05/2024, 09:30 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 15/05/2024, 09:30 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 21/05/2024, 09:30 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 22/05/2024, 09:30 AM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 08/04/2024, 13:00 PM