vn
i-search

News

Cập nhật thông tin mới nhất từ Vietcombank Tower
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thu, 18/08/2022, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 10/08/2022, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo vệ
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 10/08/2022, 08:00 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Fri, 08/07/2022, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Dịch vụ du lịch nghỉ mát 2022
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 05/07/2022, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Dịch vụ du lịch nghỉ mát 2022