vn
i-search

News

Cập nhật thông tin mới nhất từ Vietcombank Tower
Recruitment News
Fri, 21/07/2023, 13:54 PM
- Vietcombank Tower: Recruitment News
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Fri, 21/07/2023, 08:00 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị, vật tư thay thế hệ thống máy chủ, mạng nội bộ.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Fri, 09/06/2023, 15:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị, vật tư, phụ tùng hệ thống Điều hòa không khí và thông gió - Đợt 1.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 05/06/2023, 08:15 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Điều hòa không khí và thông gió.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 29/05/2023, 08:54 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống Cơ điện.