vn
i-search

News

Cập nhật thông tin mới nhất từ Vietcombank Tower
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 08/04/2024, 13:00 PM
- Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Dịch vụ du lịch nghỉ mát 2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Mon, 01/04/2024, 09:00 AM
- Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Mua bảo hiểm cho Tòa nhà Vietcombank Tower.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Wed, 01/11/2023, 13:00 PM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Hội nghị Khách hàng 2023 – Vietcombank Tower
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG RỘNG RÃI
Wed, 20/03/2024, 09:17 AM
- Vietcombank Tower: thông báo tuyển dụng rộng rãi
THÔNG BÁO MỜI CHÁO HÀNG
Thu, 07/09/2023, 08:37 AM
-  Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Tư vấn đạt chúng nhận công trình xanh Leed