vn
i-search

News

Cập nhật thông tin mới nhất từ Vietcombank Tower
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Mon, 01/06/2020, 16:37 PM
 THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên Bên mời thầu: Công ty LD TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thay thế hệ thống Đèn chiếu ...
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 26/05/2020, 15:16 PM
PHIẾU ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNGA. Thông tin chung:1. Tên bên mời thầu: Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh- Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà ...
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tue, 12/05/2020, 18:03 PM
Recruiment anouncement
Thu, 19/03/2020, 11:43 AM
Vietcombank Tower recruiment anouncement
Tet holiday schedule in 2020 of Vietcombank Tower
Tue, 11/02/2020, 09:51 AM
According to the State's regulations on public holidays in 2020, VBB Company would like to inform you of the Building's 2020 New Year holidays as follows